mandag 25. november 2019

Ydmykhetens litani

Å Jesus, mild og ydmyk av hjertet, Hør meg.
Fra begjæret etter å bli aktet, Frels meg, Jesus.
Fra begjæret etter å bli elsket, Frels meg, Jesus.
Fra begjæret etter å bli opphøyet, Frels meg, Jesus.
Fra begjæret etter å bli æret, Frels meg, Jesus.
Fra begjæret etter  å bli rost, Frels meg, Jesus.
Fra begjæret etter å bli foretrukket foran andre, Frels meg, Jesus.
Fra begjæret etter å bli rådspurt, Frels meg, Jesus.
Fra begjæret etter å bli godtatt, Frels meg, Jesus.
Fra frykten for å bli ydmyket, Frels meg, Jesus.
Fra frykten for å bli foraktet, Frels meg, Jesus.
Fra frykten for å bli irettesatt, Frels meg, Jesus.
Fra frykten for å bli baktalt, Frels meg, Jesus.
Fra frykten for å bli glemt, Frels meg, Jesus.
Fra frykten for å bli latterliggjort, Frels meg, Jesus.
Fra frykten for å bli forurettet, Frels meg, Jesus.
Fra frykten for å bli mistenkeliggjort, Frels meg, Jesus.
At andre må bli elsket mer enn meg, Jesus, gi meg nåden til å begjære det.
At andre må bli aktet høyere enn meg, Jesus, gi meg nåden til å begjære det.
At, i verdens øyne, må andre tilta og jeg avta, Jesus, gi meg nåden til å begjære det.
At andre må bli valgt og jeg satt til side, Jesus, gi meg nåden til å begjære det.
At andre må bli rost og jeg ubemerket, Jesus, gi meg nåden til å begjære det.
At andre må bli foretrukket foran meg i alt, Jesus, gi meg nåden til å begjære det.
At andre må bli helligere enn meg, så sant jeg blir så hellig som jeg skal, Jesus, gi meg nåden til å begjære det.

- Rafael Kardinal Merry del Val (1865-1930)

fredag 4. oktober 2019

Litani til hellige Frans av Assisi

Herre, miskunn deg. Kristus, miskunn deg. Herre, miskunn deg.
Kristus, hør oss! Kristus, bønnhør oss!
Gud Fader i himmelen, miskunn deg over oss!
Gud Sønn, verdens Frelser
Gud Hellige Ånd
Hellige Treenighet, én Gud
Hellige Maria, uplettet unnfanget, be for oss!
Hellige Frans, Guds nådes blomst
Hellige Frans, Kristi store etterfølger
Hellige Frans, som lengtet etter martyrdøden
Hellige Frans, Kristi sårmerkers oppelsker
Hellige Frans, som ble gitt kraft til å gjøre underverk
Hellige Frans, som flammet med Guds kjærlighet
Hellige Frans, som var fylt av nestekjærlighet
Hellige Frans, som elsket ydmykhet
Hellige Frans, botens mønster
Hellige Frans, lydighetens eksempel
Hellige Frans, som elsket kyskheten
Hellige Frans, som slo vrak på verdens goder
Hellige Frans, de fattiges patriark
Hellige Frans, levende bilde på de evangeliske dyder
Hellige Frans, Kristi ridder
Hellige Frans, den hellige Kirkes støtte
Hellige Frans, den katolske tros forsvarer
Hellige Frans, skjold for dem som kjemper for sannheten
Hellige Frans, som overvant verdens ondskap
Hellige Frans, fornyer av kristne tradisjoner
Hellige Frans, veiviser for de villfarne
Hellige Frans, de sjelelig sykes lege
Hellige Frans, som går i forbønn for oss hos Gud
Hellige Frans, grunnlegger av tre ordener
Hellige Frans, vår hellige far

Guds lam, som tar bort verdens synder, skån oss, Herre!
Guds lam, som tar bort verdens synder, bønnhør oss, Herre!
Guds lam, som tar bort verdens synder, miskunn deg over oss, Herre!

Be for oss, hellige Frans. At vi må bli verdige til Kristi løfter.

La oss be. Gud, du som fylte den hellige Frans med utallige nådegaver fra Korsets utømmelige mysterium, gi oss, som bekjenner ditt navn, at når vi følger hans fromhets eksempel, og ved å betrakte Korset og din Sønns lidelse, tar imot våre egne lidelser.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.