søndag 24. september 2017

Dagens tekst - 16. søndag etter pinse

16. søndag etter pinse

Antiphona ad Introitum - Inngangsvers
Ps. 85:3,5,1 Miserére mihi, Dómine, quóniam ad te clamávi tota die: quia tu, Dómine, suávis ac mitis es, et copiósus in misericórdia ómnibus invocántibus te. (Psalm) Inclina, Dómine, auram tuam mihi, et exaudi me: quoniam inops, et pauper sum ego. Gloria Patri. Miserére mihi ...Salme 85, 3 og 5) Miskunn deg over meg, Herre, for dagen lang roper jeg til deg; for du, Herre, er mild og god og rik på miskunn for alle dem som påkaller deg. Salme 85,1: Herre, bøy ditt øre til meg og bønnhør meg; for jeg er hjelpeløs og fattig. Ære være ...

søndag 17. september 2017

Dagens tekst - 15. søndag etter pinse

15. søndag etter pinse


Antiphona ad Introitum - Inngangsvers
(Ps. 85,1, 2-3) Inclina, Dómine, aurem tuam ad me, et exáudi me: salvum fac servum tuum, Deus meus, sperántem in te: miserére mihi, Dómine, quóniam ad te clamávi tota die. (Ps.) Lætífica ánimam servi tui: Dómine, ánimam meam levávi. Gloria Patri. Inclina ...(Salme 85, 1 og 2-3) Herre, bøy ditt øre til meg og hør min bønn; frels din tjener, som håper på deg, min Gud. Miskunn deg over meg, Herre, for dagen lang roper jeg til deg. (Salme 85, 4) Gled din tjeners sjei; for til deg, Herre, løfter jeg min sjel. Ære være.

søndag 10. september 2017

Dagens tekst - 14. søndag etter pinse

14. søndag etter pinse

Antiphona ad Introitum - Inngangsvers
(Ps. 83:10-11) Protéctor noster, áspice Deus, et réspice in fáciem Christi tui: quia mélior est dies una in átriis tuis super míllia. (Ps.) Quam dilécta tabernácula tua, Dómine virtútem! concupíiscit et déficit ánima mea in átria Dómini. v. Gloria Patri. Protector noster...(Salme 83, 10-11) Gud, vårt vern, se til oss, og akt på din Salvedes åsyn, for bedre er én dag i dine forgårder enn tusener andre. (Salme 83,2-3) Hvor elskelige dine boliger er, hærskarenes Herre. Min sjel stunder og tæres av lengsel etter Herrens hus. Ære være.

torsdag 7. september 2017

søndag 3. september 2017

Dagens tekst - 13. søndag etter pinse

13. søndag etter pinse

Antiphona ad Introitum - Inngangsvers
(Ps. 73:20,19,23,1) Réspice, Dómine, in testaméntum tuum, et ánimas páuperum tuórum ne derelínquas in finem: exsúrge, Dómine, et júdica causam tuam: et ne obliviscáris voces quæréntium te. (Ps.) Ut quid, Deus, repulisti in finem, irátus est furor tuus super oves páscuæ tuae? Gloria Patri. Réspice, Dómine ...(Salme 73, 20, 19 og 23) Herre, se på din pakt og glem ikke helt dine fattiges sjeler. Reis deg, Herre, og før din sak og glem ikke ropet fra dem som søker deg. (Salme 73, 1) Gud, hvorfor har du for alltid støtt oss bort? Hvorfor raser din vrede mot fårene på dine gressganger? Ære være ...

søndag 27. august 2017

Dagens tekst - 12. søndag etter pinse

12. søndag etter pinse

Antiphona ad Introitum - Inngangsvers
(Ps. 69:2,3,4) Deus, in adjutórìum meum inténde: Dómine, ad adjuvéndum me festina: confundántur, et revereántur inimíci mei, qui quærunt ánimam meam. (Ps.) Avertántur retrórsum, et erubéscant, qui cógitant mihi mala. Gloria Patri ...(Salme 69, 2-3) Gud, tenk på min hjelp. Herre, skynd deg å hjelpe meg. Mine fiender som står meg etter livet, skal bli til skamme og blyges. (Salme 69, 4) La dem som tenker ondt mot meg, vike tilbake og rødme av skam. Ære være ...

søndag 20. august 2017

Dagens tekst - 11. søndag etter pinse

11. søndag etter pinse

Antiphona ad Introitum - Inngangsvers
(Ps. 67:6,7,36,2) Deus in loco santo suo: Deus, qui inhabitáre facit unánimes in domo: ipse dabit vírtútem et fortitúdinem plebi suæ. (Ps.) Exsúrgat Deus, et dissipéntur inimíci ejus et fúgíant, qui odérunt eum, a fácie ejus. Gloria Patri. Deus in loco santo ...(Salme 67, 6-7 og 36) Gud er på sitt hellige sted, Gud som lar dem bo i samme hus som har samme sinnelag; han vil gi sitt folk kraft og styrke. (Salme 67, 2) Gud reise seg, og hans fiender skal spredes, og de som hater ham, skal rømme for hans åsyn. Ære være ...

tirsdag 15. august 2017

Marias opptagelse i himmelen

Marias opptagelse i himmelen

Kirken feirer i dag fest for at Guds syndfrie mor med legeme og sjel ble tatt opp til himmelen like etter hennes død. Tanken hviler på en ubrutt tradisjon i Kirken; i Orienten ble festen feiret alt i 5. årh., i den romerske Kirke fra 7. årh. Den 1. november 1950 ble Marias opptagelse til himmelen erklært som dogme av pave Pius XII.

søndag 13. august 2017

Dagens tekst - 10. søndag etter pinse

10. søndag etter pinse

Antiphona ad Introitum - Inngangsvers
(Ps. 54, 17,18,20,23) Cum clamárem ad Dóminum, exaudívit vocem meam, ab his qui appropinquant mihi: et humiliávit eos, qui est ante sæcula et manet in ætérnum: jacta cogitátum tuum in Dómino, et ipse te enútriet. (Ps.) Exáudi, Deus, oratiónem meam, et ne despéxeris deprecatiónem meam: intende mihi, et exaudi me. Gloria Patri. Cum clamárem...(Salme 54, 17 og 18, 20 og 23) Da jeg ropte til Herren, hørte han mitt rop (om hjelp) mot dem som kommer meg for nær, og han ydmykte dem, han som er fra evighet og blir i evighet. Kast dine tanker på Herren, og han selv skal nære deg. (Salme 54,2) Hør min bønn, Gud, og akt ikke mitt rop ringe. Vend deg til meg og bønnhør meg. Ære være ...