lørdag 27. mai 2017

Bønner etter messen

Disse bønnene bes knelende etter den stille messe (lavmesse)

Hill deg, Maria, full av nåde, Herren er med deg.
Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er ditt livs frukt, Jesus.
Hellige Maria, Guds mor, be for oss syndere, nå og i vår dødstime.
Amen
(Tre ganger)

Hill deg, dronning, barmhjertighetens mor, du vårt liv, vår glede og vårt håp, vær hilset.
Til deg roper vi, Evas landflyktige barn. Til deg sukker vi med sorg og gråt i denne tårenes dal.
Å, du vår forbeder, se med dine miskunnsfulle øyne ned til oss, og etter denne landflyktighetens tid vis oss Jesus, ditt livs velsignede frukt. Du milde, du kjærlige, du blide jomfru Maria.

P: Be for oss, Guds hellige Mor.
R: At vi må bli verdige til Kristi løfter.

La oss be:
Gud, du vår tilflukt og vår styrke, se i nåde til ditt folk som roper til deg. Hør i miskunn og nåde de bønner vi ber for syndernes omvendelse og for vår hellige mors, Kirkens frihet og opphøyelse, på forbønn av den ærverdige og rene jomfru og Guds mor, Maria, hennes brudgom den salige Josef, dine salige apostler Peter og Paulus og alle helgener. Ved ham, Kristus, vår Herre.
Amen.

Hellige erkeengel Mikael, forsvar oss i striden, verg oss mot djevelens ondskap og list. Ydmykt trygler vi om at Gud må holde den onde i age. Og deg, som er høvding for de himmelske hærskarer, ber vi om at du, med den kraft som Gud har gitt deg, vil styrte i avgrunnen Satan og de andre ondskapens ånder som til sjelenes ulykke ferdes omkring i verden.
Amen.

P: Jesu høyhellige hjerte.
R: Miskunn deg over oss
(Tre ganger.)

fredag 26. mai 2017

Egerias reise til Jerusalem

Egeria var en nonne fra Galicia som skrev en detaljert skildring fra en pilegrimsreise til Det hellige land tidlig på 380-tallet, den første i sitt slag. Hun forteller om hvordan de feiret himmelfart og pinse. På denne tiden var det vanlig alle steder, også i Jerusalem, å feire himmelfart på pinsedagen; dette er første gang det omtales feiring av himmelfart på den førtiende dagen etter påske.

Fra påske til pinse
Fra påske til den femtiende dagen, det vil si pinse, er det ingen som faster her, ikke engang apotaktikerne (en asketisk sekt). På disse dagene, som gjennom hele året, blir de vanlige tingene gjort i Anastasis (gravkammeret i Gravkirken) fra første hanegal til morgenen og likedan i den sjette time og til vesper. Men på Herrens dag går prosesjonen alltid til Martyrium (hoveddelen av Gravkirken), til den store kirken, som er skikken, og derfra med salmesang til Anastasis. På den fjerde og sjette dag i uken, siden ingen faster, går prosesjonen til Sion (den øvre sal der disiplene fikk den Hellige ånd), men om morgenen går de hvert til sitt slik de pleier.

Himmelfartsfeiring i Betlehem
På den førtiende dagen etter påske, det er den femte dagen i uken, (alle reiser dagen før, dvs. fjerde ukedag, etter den sjette time til Betlehem for å feire vigilien, for den blir feiret i Betlehem i kirken der hulen er hvor Herren ble født), på den femte dagen, førtiende dag etter påske, blir kveldsbønnen feiret på vanlig måte. Prestene og biskopen preker om ting som passer for denne dagen og stedet og etterpå reiser alle tilbake til Jerusalem sent på kvelden.

Pinse
Morgenen i Gravkirken
Men på den femtiende dagen, det er Herrens dag, når folk har mye de skal gjøre, blir alt gjort som vanlig fra første hanegeal og utover. Vigilie feires i Anastasis og biskopen leser det avsnittet fra evangeliet som alltid blir lest på denne dagen, nemlig fortellingen om Herrens oppstindelse. Etterpå gjør man alt det som vanligvis blir gjort i Anastasis, akkurat som gjennom hele året. Men når morgenen kommer, går alt folket til den store kirken, det vil si Martyrium, og alt gjøres som pleier å gjøres der; prestene preker, og så biskopen, og alt gjøres som beskrevet, offertoriet gjøres som vanlig på Herrens dag, men avlsutningen gjøres i hast, for at det skal bli gjort før tredje time.

Sion
Og når avlsutningen er gjort i Martyrium, følger folket biskopen med salmesang til Sion, slik at de er i Sion når den tredje time er opprunnet. Når de kommer dit blir det lest det avsnittet fra Apostlenes gjerninger der Ånden kom ned sånn at alle språk ble hørt og alle mennesker forsto hva som ble sagt. Samlingen blir avsluttet på vanlig måte. For prestene leser der fra Apostelgjerningene om det samme, fordi det er stedet i Sion, - det står en annen kirke der nå -, hvor en gang etter Herrens lidelse, en folkemengde var samlet med apostlene, og det ble gjort som vi har sagt ovenfor. Etterpå blir avslutningen gjort på vanlig måte og offergavene frembåret. Deretter, etter at folket er sendt bort, sier erkediakonen med høy røst: "La oss alle være rede idag i Eleona (Oljeberget), i Imbonon (der Jesus fór opp til himmelen) rett etter sjette time."

På Oljeberget
Så går alle hjem, hver til sitt hus for å hvile og rett etter frokost går de opp til Oljeberget, det er til Eleona, hver som han kan, sånn at det ikke er noen kristne igjen i byen som ikke drar. Derfor, når de har dratt opp til Oljeberget, det vil si til Eleona, går de først inn i Imbonon, det er der Herren fór opp til himmelen, og biskopene og prestene tar plass der, og likeså folket. Lesninger blir lest med hymner innimellom, og antifoner som passer til denne dagen og stedet, og bønner blir bedt som har samme innhold. Evangeliet som blir lest er også der hvor det tales om Herrens himmelfart, også det avsnittet fra Apostlenes gjerninger som forteller om da Herren fór opp til himmelen etter sin oppstandelse. Og når dette er over blir katekumenene og så de troende velsignet, og de går deretter ned, det er alt den niende time, og de går med salmesang til kirken som er i Eleona, der hvor hulen er hvor Herren pleide å sitte og undervise sine apostler. Og siden det allerede er over den tiende time når de kommer dit, blir det tent lys og det blir bedt og katekumenene og likeså de troende blir velsignet.

Midnattsprosesjon
Og så går alt folket, alle som en ned dit med biskopen, mens de synger hymner og antifoner for denne dagen, og så kommer de veldig langsomt til Martyrium. Det er allerede natt når de når byporten, og omkring to hundre kirkelys blir skaffet til folket. Og siden det er ganske langt fra porten til den store kirken, Martyrium, ankommer de rundt den andre time på natten, for de går hele veien veldig sakte for at folket ikke skal bli slitne av å gå til fots. Og når de store portene blir åpnet, som vender mot markedsplassen, går hele folket inn i Martyrium med salmer og med biskopen. Og når de har kommet inn i kirken, synges hymner og bønner blir bedt, katekumenene og de troende blir velsignet. Deretter går de igjen med hymner til Anastasis, og når de kommer dit synges hymner og antifoner, bønner blir bedt, katekumenene og de troende blir velsignet; dette blir også gjort ved Korset. Til slutt følger alle som en biskopen med hymner til Sion, og når de kommer dit, blir passende lesninger lest, salmer og antifoner blir sunget, bønner blir bedt, katekumenene og de troende blir velsignet, og folket blir sendt bort. Etter utsendelsen rører alle ved biskopens hånd og så går alle hjem til sitt hus rundt midnatt.

Be for kopterne!

Minst 28 mennesker er drept og 22 er såret i et angrep mot en buss med koptiske kristne i Egypt, fredag 26. mai. Bussen var på vei til St. Samuel-klosteret nær byen Minya, 250 kilometer sør for Kairo og ble angrepet av 8–10 menn i militære uniformer.

Kopteerne utgjør omlag 10 % av Egypts befolkning på 91 millioner. Teologien bygger på apostelen Markus som bragte kristendommen til Egypt.

torsdag 25. mai 2017

Bønn for pinsenovenen

Bønn for pinsenovenen. Bes fra Kristi himmelfart til Pinse. 

Herlighetens Konge, hærskarenes Herre!
Som seierherre har du i dag steget opp over alle himler.
La oss ikke bli igjen som foreldreløse, men send sannhetens Ånd ned til oss, som Faderen har lovet. Hellige Ånd, sannhetens Ånd, ta bolig i våre hjerter.
Gi alle folk ditt klarhets lys, så de kan behage deg i troens enhet.
Send ut din Ånd og alt blir skapt på ny, og du fornyer jordens åsyn.
Gud, du har har forent de ulike folkeslagene i bekjennelsen av ditt navn.
Gi at de som er gjenfødt i dåpens kilde, blir besjelet av EN tro både i tanke og from handling.
Ved Kristus, vår Herre.
Amen

Avlatsbønn. Leo XIII 1897

Kristi Himmelfartsdag

KRISTI HIMMELFARTSDAG

Antiphona ad Introitum - Inngangsvers
(Act. 1:11) Viri Galilæi, quid admirámini, aspiciéntes in Cælum? Allelúja: Quem-ádmodum vidístis eum ascendéntem in cælum, ita véniet. Allelúja, allelúja, allelúja. (Ps. 46:2) Omnes gentes pláudite mánibus: jubiláte Deo in voce exsultatiónis. Gloria Patri. Viri Galilæi ...(Ap. gj. 1, 1-11) Menn fra Galilea, hvorfor står dere og stirrer opp mot himmelen? Alleluja. Som dere har sett ham fare opp til himmelen, skal han komme igjen, alleluja, alleluja, alleluja. (Salme 46, 2) Vis deres glede, alle folk; syng jubelsang for Gud med gledefull røst.

mandag 22. mai 2017

Bededager

Mandag, tirsdag og onsdag før Kristi Himmelfart er bededager (rogation days) som kommer av det latinske ordet rogatio som betyr litani. Det er fordi helgenlitaniet blir sunget på disse dagene når en går i prosesjon.

Opprinnelsen til dagene er fra Frankrike. I år 469 ble byen Vienne hjemsøkt av jordskjelv, dårlig avling og andre prøvelser. Den fromme biskop Mamertus så disse på hendelsene som en dom fra Gud og kalte sammen sin menighet for å avverge Himmelens vrede ved hjelp av bot, prosesjoner og bønn i disse tre dagene før himmelfartsdagen. Alle franske biskoper fulgte hans eksempel og skikken ble til slutt innført overalt. De tre bededagene tjener også som en forberedelse til Kristi Himmelfartsdag, og minner oss om at vår største forbeder er Frelseren selv, som nå sitter ved Faderens høyre hånd.

Vigselsbønn til Marias uplettede hjerte

Helligste jomfru Maria! Guds mor og min mor!
Jeg vier meg til ditt uplettede hjerte med alt hva jeg er og har.
Ta meg i din moderlige varetekt!
Bevar meg fra alle farer. Hjelp meg å overvinne fristelsene som fører meg til det onde så jeg kan bevare sjelen og legemets renhet. Ditt uplettede hjerte være min tilflukt og den veien som fører meg til Gud. Be for meg så jeg får nåde til å gjennom kjærlighet til Jesus å be og gjøre bot for syndernes omvendelse, og for å godtgjøre for syndene som blir begått mot ditt hellige hjerte.
I forening med deg og med din guddommelige sønns hjerte ønsker jeg å leve i fullkommen hengivelse til den hellige treenighet, på den jeg tror, tilber, håper på og som jeg elsker.
Amen

Soningsandakten til Marias uplettede hjerte (pdf)
Avlat i Fatimajubileumsåret 2017 (pdf)

søndag 21. mai 2017

Dagens tekst - 5. søndag etter påske

5. SØNDAG ETTER PÅSKE

Antiphona ad Introitum - Inngangsvers
Is. 48:20; Ps. 65:1,2 Vocem jucunditátis annuntiáte, et audiátur, allelúja: annuntiáte usque ad extrémum terræ: liberávit Dóminus pópulum suum. Allelúja, allelúja. (Ps.) Jubiláte Deo omnis terra: psalmum dicite nómini ejus, date glóriam laudi ejus. Gloria Patri Vocem jucunditatis ...(Is. 48, 20) Forkynn det glade budskap og la det høres, alleluja; forkynn det til jordens ytterste grense: Herren har forløst sitt folk, alleluja, alleluja. (Salme 65,1-2) Rop med jubel til Gud, all jorden, syng salmer til hans navn, gi ære til hans pris. Ære være.

lørdag 20. mai 2017

Prestens bevegelser i messen

Det er nøye bestemt hvordan presten skal forflytte seg i løpet av messen og hvordan han holder hendene, bøyer kroppen, snur seg, holder ting osv. Denne videoen er for spesielt interesserte, men verd å se fordi den gir innsikt i hva som skjer og hvorfor.

torsdag 18. mai 2017

Alteret

Alteret er smykket med seks lys (minst to ved leste messer) samt et krusifiks i midten.

Alterkortene har tekster som presten bruker i messen.
Til venstre (evangelisiden) "det siste evangelium" (Joh. 1,1-14)
som leses på slutten av hver messe.
Til høyre (epistelsiden) er offertoriebønnene.
I midten er Gloria, Credo, Munda Cor, Jube, offertoriebønner for messens ordinarium, konsekrasjonsordene og Placeat.
Resten av bønnene som presten ber står i missalet.


Kalken med patenaen (hvor hostien ligger) står ved levittmesser i begynnelsen på credensbordet, dekket av et stort velum (slør) i den liturgiske farve. Ved andre messer står den på alteret på corporalet (et lite hvitt tøystykke som skal samle smuler fra hostien) dekket av et lite velum.
Cruettene er små mugger, en med vin og en med vann.
Pallium er en stiv kvadratisk stoffbrikke som legges på toppen av kalken for å forhindre at noe faller nedi den.
Bursa er en kvadratisk "konvolutt" til å oppbevare corporalet i. Den ligger på toppen av kalken før messen, med åpniningen vendt mot presten.
Purificator er små kluter til lavabo (når presten vasker fingrene) og til å tørke av kalk og patena ettr kommunion.

Aspergil (sprinkler) brukes til å stenke menigheten med vann i begynnelsen av messen mens man synger Asperges me eller Vidi Aquam.
Båten brukes til å ha røkelse i, som blir lagt oppi røkelseskaret (censer)
Ciborium er til oppbevaring av innvidde hostier (står i tabernakelet når messen er over)
Monstrans brukes til å stille ut en hostie for tilbedelse av Jesus legeme.