torsdag 19. mars 2020

Litani til den hellige Josef

Herre, miskunn deg. Kristus, miskunn deg. Herre, miskunn deg.
Kristus, hør oss! Kristus, bønnhør oss!
Gud Fader i himmelen, miskunn deg over oss!
Gud Sønn, verdens Frelser,
Gud Hellige Ånd,
Hellige Treenighet, én Gud
Hellige Maria, be for oss.
Hellige Josef
Davids navnkundige sønn
Patriarkenes lys
Guds mors brudgom
Jomfruenes kyske vokter
Guds Sønns pleiefar
Kristi nidkjære forsvarer
Den hellige families overhode
Rettferdige Josef
Kyske Josef
Vise Josef
Sterke Josef
Lydige Josef
Trofaste Josef
Tålmods speil
Fattigdommens elsker
Arbeidernes forbilde
Familielivets pryd
Jomfruenes vern
Familienes støtte
De ulykkeliges trøst
De sykes håp
De døendes talsmann
De onde ånders redsel
Den hellige Kirkes verge
Guds lam, som tar bort verdens synder, skån oss, Herre!
Guds lam, som tar bort verdens synder, bønnhør oss, Herre!
Guds lam, som tar bort verdens synder, miskunn deg over oss, Herre!

L. Han satte ham til herre over sitt hus.
A. Og gav ham rådvelde over hele sitt eie.

La oss be. Gud, etter ditt ufattelige forsyn har du i nåde valgt den salige Josef til brudgom for din hellige mor. Gi oss, vi ber deg, å ha som talsmann i himmelen ham som vi her på jorden ærer som vår verge. Du som lever og råder i all evighet.
Amen.

Ingen kommentarer: