torsdag 11. mai 2017

Fem bønner fra Fatima

Mange katolikker vet at Maria viste seg for de tre barna i Fatima i Portugal i 1917. Men har du hørt om engelen som besøkte dem før Maria? Engelens og Marias åpenbaring til de tre fattige barna i Fatima i Portugal tidlig på 1900-tallet er et av de mest kjente miraklene i den katolske verden. Barna mottok mange budskap, som for det meste oppfordret til personlig omvendelse og bønn. I tillegg fikk de fem nye bønner. I 1916, ett år før Maria viste seg for dem, var de fattige barna Lucia, Jacinta og Francisco ute og gjette familiens dyr, da en engel viste seg.

Tilgivelsesbønnen 
Lucia skrev senere i sine memoarer: "Langt borte, over trærne mot øst så vi et lys hvitere enn snø, formet som en ung mann, helt gjennomsiktig og lysende som krystall i sollys." Engelen talte til dem: "Ikke vær redde. Jeg er fredens engel. Be med meg." Han og barna knelte ned og de gjentok denne bønnen sammen med engelen.
"Min Gud, jeg tror, jeg tilber, jeg håper og jeg elsker deg! Jeg ber om nåde for alle dem som ikke tror, ikke tilber, ikke håper og ikke elsker deg." 
Da de var ferdige, sa engelen dette før han forsvant. "Be slik. Jesu og Marias hjerter hører på dere." 

En annen dag kom samme engel tilbake og viste seg for annen gang. Igjen formante han dem om å be: "Hva gjør dere? Dere må be! Be! Jesu og Marias hjerter har nådige planer for dere. Dere må ofre deres bønner og forsakelser til Gud, den høyeste."
Da barna spurte hvilke offer de skulle gjøre, forklarte engelen: "På alle måter dere kan gi offer til Gud som soning for de syndene som krenker Ham, og i forbønn for syndere. På den måten vil dere bringe fred til vårt land, for jeg er landets skytsengel, Portugals engel. Fremfor alt, bær med tålmodighet de lidelser som Gud kommer til å sende dere."

Engelens bønn 
En tredje gang viste engelen seg for dem, denne gangen holdt han en blødende hostie over en kalk. Han lot hostien og kalken sveve i luften, knelte ned og ledet dem i en ny bønn:
"Å helligste Treenighet, Fader, Sønn og Hellig Ånd, jeg beundrer deg dypt. Jeg ofrer til deg Jesu Kristi dyrebare legeme, blod, sjel og guddom, som er tilstede i alle verdens tabernakler, som soning for alt opprør, spott og likegyldighet som sårer Ham. Ved de uendelige fortjenester fra Jesu hellige hjerte og Marias ubesmittede hjerte, bønnfaller jeg om de arme synderes omvendelse." 
Engelen ga barna hostien og kalken og sa: "Spis og drikk Jesu legeme og blod, som er grusomt krenket ved menneskenes utakknemlighet. Gjør bot for deres skyld, og trøst og forson Gud." Så forsvant han og dukket aldri opp igjen. Lite visste barna om at dette var bare innledningen på den berømte Maria-åpenbaringen de skulle få året etter.

Eukaristibønnen 
Da Maria viste seg for barna for første gang 13. mai 1917, sa hun: "Dere kommer til å lide mye, men Guds nåde skal være deres trøst." Ifølge Lucia, ett av de tre barna, ble de omgitt av et klart lys, og uten å tenke seg om, begynte alle å be denne bønnen:
"Helligste Treenighet, jeg beundrer deg! Min Gud, min Gud, jeg elsker deg i det allerhelligste sakrament." 

Offerbønnen 
Maria ga barna denne bønnen 13. juni 1917. Den skal bes når du ofrer lidelser til Gud.
"Å, Jesus, det er av kjærlighet til deg, til soning for forseelser begått mot Marias rene hjerte og for arme synderes omvendelse at jeg gjør dette." 

Dekadebønnen
Samme dag fikk de også Fatimabønnen (dekadebønnen).
"Å min Jesus, tilgi oss våre synder, fri oss fra helvetes ild, før alle sjeler til himmelen, spesielt dem som trenger det mest. Amen." 
Maria sa til barna at folk skulle legge til denne bønnen på slutten av hver dekade i rosenkransen.

Ingen kommentarer: