Helgener

HELGENER

Helgener er personer som vi tror har nådd hellighet og er himmelen og ber for oss. Vi er alle ment å bli helgener, i dette liv eller etterpå. Helgener minnes som regel på sin dødsdag, siden det er dagen de kom til bimmelen. En annen grunn er at mange av dem er martyrer, dvs. de døde for sin tro.

Jomfru Maria   (Jesu mor, kirkens største helgen)

Helgenbiografier
Legenda Aurea  av Jocobus de Voragine
CatholicSaints.info  
Helgenbiografi på katolsk.no
  (norsk side, en av verdens største lister over helgener)
Ortodokse helgener