Katolske bønner

KATOLSKE BØNNER

Flere sider om katolsk bønn > Bønn

ANGELUS

Denne bønnen bes kl. 6 om morgenen, kl. 12 og kl. 18. Hvis du er i nærheten av en katolsk kirke på den tiden kan du høre kirken slå 3x3 slag for å minne folk om å be Angelus. Bønnen er en påminnelse av at Jesu kom til jorden.

Angelusbønnen (på latin og norsk)


KORSVEIEN
Dette er en meditasjon over Jesu vei til Golgata, der han døde på korset. Gjennom 14 stasjoner, illustrert med 14 bilder på veggen i kirken går menigheten med Jesus i lidelsen. Korsveien bes ofte på fredager i fastetiden.

En korsveiandakt (norsk)

BØNN
And shepherds we shall be For Thee,
my Lord, for Thee.
Power hath descended forth from Thy hand
That our feet may swiftly carry out Thy command.
So we shall flow a river forth to Thee.
And teeming with souls shall it ever be.
In nomine Patri, et Filii, et Spiritus Sancti.