torsdag 18. mai 2017

Alteret

Alteret er smykket med seks lys (minst to ved leste messer) samt et krusifiks i midten.

Alterkortene har tekster som presten bruker i messen.
Til venstre (evangelisiden) "det siste evangelium" (Joh. 1,1-14)
som leses på slutten av hver messe.
Til høyre (epistelsiden) er offertoriebønnene.
I midten er Gloria, Credo, Munda Cor, Jube, offertoriebønner for messens ordinarium, konsekrasjonsordene og Placeat.
Resten av bønnene som presten ber står i missalet.


Kalken med patenaen (hvor hostien ligger) står ved levittmesser i begynnelsen på credensbordet, dekket av et stort velum (slør) i den liturgiske farve. Ved andre messer står den på alteret på corporalet (et lite hvitt tøystykke som skal samle smuler fra hostien) dekket av et lite velum.
Cruettene er små mugger, en med vin og en med vann.
Pallium er en stiv kvadratisk stoffbrikke som legges på toppen av kalken for å forhindre at noe faller nedi den.
Bursa er en kvadratisk "konvolutt" til å oppbevare corporalet i. Den ligger på toppen av kalken før messen, med åpniningen vendt mot presten.
Purificator er små kluter til lavabo (når presten vasker fingrene) og til å tørke av kalk og patena ettr kommunion.

Aspergil (sprinkler) brukes til å stenke menigheten med vann i begynnelsen av messen mens man synger Asperges me eller Vidi Aquam.
Båten brukes til å ha røkelse i, som blir lagt oppi røkelseskaret (censer)
Ciborium er til oppbevaring av innvidde hostier (står i tabernakelet når messen er over)
Monstrans brukes til å stille ut en hostie for tilbedelse av Jesus legeme.

Ingen kommentarer: