onsdag 27. desember 2017

De tre julemessene

Denne skikken er flere hundre år gammel og legger vekt på de ulike sidene ved julefortellingen. Midnattsmessen er den mest besøkte, men den er bare begynnelsen. For Kirken byr også på en messe ved daggry og en på dagtid. Hver av dem har sine egne lesninger og bønner. Hvorfor? Er ikke en messe nok?  Apropos, messe på ettermiddagen julaften er en relativt ny skikk.

Engelens messe / Middnattsmesse
Tradisjonen sier at Jesu ble født ved midnatt, så derfor har den første messen i årundrer blitt feiret ved midnatt. Den blir av og til kalt "Engelens messe" til minne om englenes budskap til hyrdene, budskapet om Jesu fødsel.
Kollektbønnen for denne messen understreker kontrasten mellom nattens mørke og Kristi lys.

Hyrdenes messe / Fromesse
Ifølge juleevangeliet drar hyrdene i hast avsted for å finne den nyfødte Messias som englene har forkynt dem. Denne messen blir feiret ved daggry og lesningene vektlegger hyrdenes rolle i å forkynne budskapet om Jesu fødsel.
Kollektbønnen fokuserer igjen på lyset som har kommet til verden, mens solen står opp ved daggry.

Kongens messe / Høymesse
På første juledag feires denne messen i glede over Jesu komme og inviterer alle til å tilbe Kongenes Konge, og ser frem mot de hellige tre konger som kommer ved Epifani.
Kollektbønnen viser til inkarnasjonens mysterium.

Ingen kommentarer: