tirsdag 8. august 2017

Et offer til Jesu og Marias hjerter

Å Jesus, Guds enbårne og Marias eneste sønn,
jeg ofrer til deg din mors kjærligste hjerte
som er mer dyrebart og velbehagelig for deg enn alle andre hjerter.
Å, Maria, Jesu mor, jeg ofrer deg Jesu skjønne hjerte, 
din elskede Sønn som er ditt hjertes liv, kjærlighet og glede. 
Velsignet være det hjerte som elsker høyest og vår Herre Jesu Kristi hellige navn
og den mest ærerike Jomfru Maria, hans mor i evigheten og for alltid. 
Amen.

St. John Eudes

Ingen kommentarer: