mandag 20. juli 2020

Novene til St. Olav

En novene er en serie bønner som bes i 9 dager i strekk. Novene kommer fra latin, novem, som betyr ni. De ni dagene minnes at apostlene og Maria tilbragte ni dager i bønn fra Kristi Himmelfart til Pinsesøndag. Å be de samme bønnene i ni dager er en helt spesiell konsentrasjon og bønnfallelse om noe det er et inderlig behov for, eller noe man er spesielt takknemlig for.


Hellige Olav, apostel og martyr,st olav

be for oss til Herren vår Gud

om Norges omvendelse.


Be for oss, Hellig Olav,

Norges evige konge.

Du som kristnet folk og land,

Kristi tjener, kong Olav.

Be for oss, hellig Olav,

Norges evige konge.


Hellige Olav, Norges evige konge

og vår talsmann for Guds trone,

du Kristi tjener og blodvitne for den sanne tro,

be for oss at vi som deg må

bli modige stridsmenn for Kristus.

Hellige Olav, be for oss hos Herren, vår Gud.


La oss be. Allmektige, evige Gud,

vår Far, vi ber deg at du vil gjenreise

kristen fred og tro i vårt land og at du

vil gi frukt og vekst hos oss,

ditt åndelige arvegods.

Før du Olavs kongsverk til fullendelse,

og gjør oss til Olavs verdige stridsmenn

slik at vi alltid må bli tro mot Olavs

store verk i din Sønns tjeneste,

Han som lever og råder med Faderen

i Den Hellige Ånds enhet,

Gud fra evighet til evighet.


Amen.

fredag 17. april 2020

Det lauretanske litani

Litani Til Guds Mor - Det lauretanske litani 

V: Herre, miskunn deg                            S: Herre, miskunn deg
V: Kristus, miskunn deg                          S: Kristus, miskunn deg
V: Herre, miskunn deg                            S: Herre, miskunn deg
V: Kristus, hør oss                                    S: Kristus, bønnhør oss

Gud Fader i himmelen,                            miskunn deg over oss.
Gud Sønn, verdens frelser,                      miskunn deg over oss.
Gud Hellige Ånd,                                        miskunn deg over oss.
Hellige Treenighet, én Gud,                      miskunn deg over oss.

Hellige Maria,                                               be for oss.
Hellige Guds mor,                                       be for oss.
Hellige jomfru,                                             be for oss.
Kristi mor,                                                     be for oss.

Kirkens mor,                                                 be for oss.
Du nådens mor,                                            be for oss.

Du renhetens mor,                                       be for oss.
Du kyskhetens mor,                                     be for oss.
Du jomfruelige mor,                                     be for oss.
Du uplettede mor,                                        be for oss.

Du elskelige mor,                                          be for oss.
Du herlige mor,                                             be for oss.
Du rådvishetens mor,                                  be for oss.

Du Skaperens mor,                                       be for oss.
Du Frelserens mor,                                       be for oss.

Du viseste jomfru,                                         be for oss.
Du ærverdigste jomfru,                                be for oss.
Du høyt lovpriste jomfru,                             be for oss.
Du mektige jomfru,                                       be for oss.
Du milde jomfru,                                           be for oss.
Du trofaste jomfru,                                       be for oss.

Rettferdighetens speil,                                 be for oss.
Visdommens trone,                                       be for oss.
Vår gledes grunn,                                          be for oss.
Åndens gjemme,                                           be for oss.
Dyrebare vase,                                               be for oss.
Hengivenhetens kalk,                                   be for oss.
Du mystiske rose,                                          be for oss.

Du Davids tårn,                                              be for oss.
Du elfenbenstårn,                                         be for oss.
Du gyldne hus,                                               be for oss.
Du paktens ark,                                             be for oss.
Du himmelens port,                                     be for oss.

Du morgenstjerne,                                       be for oss.
Du frelse for syke,                                         be for oss.
Du synderes tilflukt,                                      be for oss.
Du sorgfulles trøster,                                    be for oss.
Du kristnes hjelper,                                      be for oss.

Englenes dronning,                                       be for oss.
Patriarkenes dronning,                                 be for oss.
Profetenes dronning,                                    be for oss.
Apostlenes dronning,                                    be for oss.
Martyrenes dronning,                                  be for oss.
Bekjennernes dronning,                               be for oss.
Jomfruenes dronning,                                  be for oss.
Alle helliges dronning,                                  be for oss.

Du dronning unnfanget uten synd,             be for oss.
Du dronning opptatt i himmelen,                be for oss.
Du dronning av den hellige rosenkrans,     be for oss.
Du fredens dronning,                                     be for oss.

V: Guds Lam, som tar bort verdens synder.
S: Skån oss, Herre.

V: Guds Lam, som tar bort verdens synder.
S: Bønnhør oss, Herre.

V: Guds Lam, som tar bort verdens synder.
S: Miskunn deg over oss.

V: Be for oss, Guds hellige mor.
S: At vi må bli verdige til Kristi løfter.

La oss be:
Gud, du leser våre tanker og kjenner våre ønsker, rens vår vilje i den hellige Ånds ild, så vi kan elske deg og prise deg av hele vårt hjerte.
Ved Kristus, vår Herre.
Amen

torsdag 19. mars 2020

Litani til den hellige Josef

Herre, miskunn deg. Kristus, miskunn deg. Herre, miskunn deg.
Kristus, hør oss! Kristus, bønnhør oss!
Gud Fader i himmelen, miskunn deg over oss!
Gud Sønn, verdens Frelser,
Gud Hellige Ånd,
Hellige Treenighet, én Gud
Hellige Maria, be for oss.
Hellige Josef
Davids navnkundige sønn
Patriarkenes lys
Guds mors brudgom
Jomfruenes kyske vokter
Guds Sønns pleiefar
Kristi nidkjære forsvarer
Den hellige families overhode
Rettferdige Josef
Kyske Josef
Vise Josef
Sterke Josef
Lydige Josef
Trofaste Josef
Tålmods speil
Fattigdommens elsker
Arbeidernes forbilde
Familielivets pryd
Jomfruenes vern
Familienes støtte
De ulykkeliges trøst
De sykes håp
De døendes talsmann
De onde ånders redsel
Den hellige Kirkes verge
Guds lam, som tar bort verdens synder, skån oss, Herre!
Guds lam, som tar bort verdens synder, bønnhør oss, Herre!
Guds lam, som tar bort verdens synder, miskunn deg over oss, Herre!

L. Han satte ham til herre over sitt hus.
A. Og gav ham rådvelde over hele sitt eie.

La oss be. Gud, etter ditt ufattelige forsyn har du i nåde valgt den salige Josef til brudgom for din hellige mor. Gi oss, vi ber deg, å ha som talsmann i himmelen ham som vi her på jorden ærer som vår verge. Du som lever og råder i all evighet.
Amen.

onsdag 15. januar 2020