fredag 17. april 2020

Det lauretanske litani

Litani Til Guds Mor - Det lauretanske litani 

V: Herre, miskunn deg                            S: Herre, miskunn deg
V: Kristus, miskunn deg                          S: Kristus, miskunn deg
V: Herre, miskunn deg                            S: Herre, miskunn deg
V: Kristus, hør oss                                    S: Kristus, bønnhør oss

Gud Fader i himmelen,                            miskunn deg over oss.
Gud Sønn, verdens frelser,                      miskunn deg over oss.
Gud Hellige Ånd,                                        miskunn deg over oss.
Hellige Treenighet, én Gud,                      miskunn deg over oss.

Hellige Maria,                                               be for oss.
Hellige Guds mor,                                       be for oss.
Hellige jomfru,                                             be for oss.
Kristi mor,                                                     be for oss.

Kirkens mor,                                                 be for oss.
Du nådens mor,                                            be for oss.

Du renhetens mor,                                       be for oss.
Du kyskhetens mor,                                     be for oss.
Du jomfruelige mor,                                     be for oss.
Du uplettede mor,                                        be for oss.

Du elskelige mor,                                          be for oss.
Du herlige mor,                                             be for oss.
Du rådvishetens mor,                                  be for oss.

Du Skaperens mor,                                       be for oss.
Du Frelserens mor,                                       be for oss.

Du viseste jomfru,                                         be for oss.
Du ærverdigste jomfru,                                be for oss.
Du høyt lovpriste jomfru,                             be for oss.
Du mektige jomfru,                                       be for oss.
Du milde jomfru,                                           be for oss.
Du trofaste jomfru,                                       be for oss.

Rettferdighetens speil,                                 be for oss.
Visdommens trone,                                       be for oss.
Vår gledes grunn,                                          be for oss.
Åndens gjemme,                                           be for oss.
Dyrebare vase,                                               be for oss.
Hengivenhetens kalk,                                   be for oss.
Du mystiske rose,                                          be for oss.

Du Davids tårn,                                              be for oss.
Du elfenbenstårn,                                         be for oss.
Du gyldne hus,                                               be for oss.
Du paktens ark,                                             be for oss.
Du himmelens port,                                     be for oss.

Du morgenstjerne,                                       be for oss.
Du frelse for syke,                                         be for oss.
Du synderes tilflukt,                                      be for oss.
Du sorgfulles trøster,                                    be for oss.
Du kristnes hjelper,                                      be for oss.

Englenes dronning,                                       be for oss.
Patriarkenes dronning,                                 be for oss.
Profetenes dronning,                                    be for oss.
Apostlenes dronning,                                    be for oss.
Martyrenes dronning,                                  be for oss.
Bekjennernes dronning,                               be for oss.
Jomfruenes dronning,                                  be for oss.
Alle helliges dronning,                                  be for oss.

Du dronning unnfanget uten synd,             be for oss.
Du dronning opptatt i himmelen,                be for oss.
Du dronning av den hellige rosenkrans,     be for oss.
Du fredens dronning,                                     be for oss.

V: Guds Lam, som tar bort verdens synder.
S: Skån oss, Herre.

V: Guds Lam, som tar bort verdens synder.
S: Bønnhør oss, Herre.

V: Guds Lam, som tar bort verdens synder.
S: Miskunn deg over oss.

V: Be for oss, Guds hellige mor.
S: At vi må bli verdige til Kristi løfter.

La oss be:
Gud, du leser våre tanker og kjenner våre ønsker, rens vår vilje i den hellige Ånds ild, så vi kan elske deg og prise deg av hele vårt hjerte.
Ved Kristus, vår Herre.
Amen

Ingen kommentarer: