mandag 20. juli 2020

Novene til St. Olav

En novene er en serie bønner som bes i 9 dager i strekk. Novene kommer fra latin, novem, som betyr ni. De ni dagene minnes at apostlene og Maria tilbragte ni dager i bønn fra Kristi Himmelfart til Pinsesøndag. Å be de samme bønnene i ni dager er en helt spesiell konsentrasjon og bønnfallelse om noe det er et inderlig behov for, eller noe man er spesielt takknemlig for.


Hellige Olav, apostel og martyr,st olav

be for oss til Herren vår Gud

om Norges omvendelse.


Be for oss, Hellig Olav,

Norges evige konge.

Du som kristnet folk og land,

Kristi tjener, kong Olav.

Be for oss, hellig Olav,

Norges evige konge.


Hellige Olav, Norges evige konge

og vår talsmann for Guds trone,

du Kristi tjener og blodvitne for den sanne tro,

be for oss at vi som deg må

bli modige stridsmenn for Kristus.

Hellige Olav, be for oss hos Herren, vår Gud.


La oss be. Allmektige, evige Gud,

vår Far, vi ber deg at du vil gjenreise

kristen fred og tro i vårt land og at du

vil gi frukt og vekst hos oss,

ditt åndelige arvegods.

Før du Olavs kongsverk til fullendelse,

og gjør oss til Olavs verdige stridsmenn

slik at vi alltid må bli tro mot Olavs

store verk i din Sønns tjeneste,

Han som lever og råder med Faderen

i Den Hellige Ånds enhet,

Gud fra evighet til evighet.


Amen.

Ingen kommentarer: